Tıp Fakültesi 6.Sınıf İntörn Öğrencilerin Staja Başlama işlemleri
15 Ekim 2021

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TIP FAKÜLTESİ 6.SINIF İNTÖRN ÖĞRENCİLERİN DERS UYGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN

İlgi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim- Öğretim Dairesi Başkanlığının 24.04.2020 Tarih ve E.28286 Sayılı yazısı

 1. YÖK yazısına istaneden; Tıp Fakültesi 6.Sınıf  intörnlerin başka bir kurumda uygulama eğitimi yapması yalnızca 2019 – 2020 Öğretim yılı Bahar dönemini kapsar. 16 Mart’tan itibaren sene sonuna kadar olan 3.5 aylık süredeki stajları (veya yerine geçecek olan stajlar) kapsamaktadır.
 2. 6. Sınıf İntörnler bu zaman dilimindeki stajlarını:
  1. Öğrenciler kendi talepleri ile birinci tercih olarak kendi üniversitelerinin Araştırma ve Uygulama Hastanelerinde Stajlarını tamamlamayı tercih edebilirler.
  2. Yine öğrencilerin kendi rızaları ile İkinci tercih olarak ikamet ettikleri ildeki Tıp Fakültelerinin Hastanelerinde;
  3. Ya da İdarelerin uygun görmesi halinde Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşunda stajlarını tamamlama taleplerini üniversitelerine dilekçe ile iletirler.
 3. 6.Sınıf İntörn öğrencinin talebi doğrultusunda Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda staj yapacak olan öğrencilerin ilimiz bünyesindeki sağlık kuruluşlarından birinde staj yapabilmesi için okuduğu Üniversitenin Rektörlüğü tarafından öğrencinin talep ettiği kurum bilgileri ve öğrencinin staj dönemlerinin belirtildiği imzalı onaylı yazı ile şahsen İl Sağlık Müdürlüğümüz Eğitim Hizmetleri birimine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 4. 6.Sınıf İntörn öğrencinin kısa süreli Mesleki kaza sigortası ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 29 uncu maddesi gereğince (ilgili madde 12 ay boyunca ilgili kurumun bütçesinden aylık ücret ödeneceğini hükmeder)  ödenecek ücretler öğrencinin üniversitesi tarafından karşılanır.
 5. Tüm öğrencilerden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sertifikası ve/veya transkribi, İşe giriş periyodik muayene formu talep edilebilir. Özellikle staja başlamadan önce uzaktan eğitim yöntemi ile COVID-19 (çalışan sağlığı ağırlıklı) eğitimi alırlar.

Eğitim Hizmetleri Birimi