Aday Memur Genel Bilgiler
20 Ekim 2021

Aday Memur Eğitimleri
Devlet memuriyetine ilk giriş "Aday memur" olarak yapılmaktadır. Aday memur olarak atananlar asli memurluğa ancak, adaylık sürecinde görecekleri eğitimden başarılı olmaları halinde atanabilirler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 ve 58’inci madde lerinde yer alan hükümlerden, aday memurların asli memurluğa atanabilmeleri için temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj sürecini başarıyla tamamlamalarının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Cumhurbaşkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Diğer taraftan, anılan hüküm ile ’’Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik’’ 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Aday Memurluk Eğitimleri Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES) aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Temel Eğitim Kursiyerlerinin sınav hakkını kazanabilmeleri için mevzuatta belirtildiği şekilde Aday Memurluk Temel Eğitimine asgari 10 gün düzeyinde katılım göstermesi ve kursta yer alan tüm materyali – tüm dersleri okuması (12 dersin her birini asgari toplamda 1 saat okuması) gerekmektedir. Dersleri tamamlayan kursiyerler YETERLİ KATILIM olarak tanımlanmakta ve sınava girmeyi hak kazanmaktadırlar. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar BAŞARILI olarak eğitimi tamamlamakta ve Hazırlayıcı eğitime yönlendirilmektedir. BAŞARISIZ olanlar ise sınavı tekrar etmek durumundadırlar.

Hazırlayıcı Eğitim kursiyerlerinin sınav hakkını kazanabilmeleri için mevzuatta belirtildiği şekilde Aday Memurluk Hazırlayıcı Eğitimine asgari 12 gün düzeyinde katılım göstermesi ve kursta yer alan tüm materyali – tüm dersleri okuması (18 dersin her birini asgari toplamda 1 saat okuması) gerekmektedir. Dersleri tamamlayan kursiyerler YETERLİ KATILIM olarak tanımlanmakta ve sınava girmeyi hak kazanmaktadırlar. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar BAŞARILI olarak eğitimi tamamlamakta ve böylece aday memurluk eğitimlerini bitirmektedir. BAŞARISIZ olanlar ise sınavı tekrar etmek durumundadırlar.

ADAY MEMURLUK TEMEL EĞİTİM DERSLERİ
 1. Atatürk İlke ve İnkılapları
 1. T.C. Anayasası
 1. Genel Olarak Devlet Teşkilatı
 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 1. Yazışma ve Dosyalama
 1. Devlet Malını Koruma ve Güvenlik Tedbirleri
 1. Halkla İlişkiler
 1. Gizlilik ve Gizliliğin Önemi
 1. Milli Güvenlik Bilgileri
 1. Haberleşme
 1. Türkçe Dil Bilgisi Kuralları
 1. İnsan Hakları
ADAY MEMURLUK HAZIRLAYICI EĞİTİM DERSLERİ
 1. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 1. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
 1. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
 1. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 1. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
 1. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
 1. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
 1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 1. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 1. Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 1. Hukuk Müşavirliği
 1. Strateji Geliştirme Başkanlığı
 1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
 1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 1. 663 Sayılı KHK
 1. Kamu Görevlileri Etik ve Davranış İlkeleri
 1. Temel Eğitim Ders Notları