Sertifikasız Eğitim Programları
25 Mart 2022

Sertifikasız Eğitim Programları
İl Sağlık Müdürlüğümüzün Eğitim ve AR-GE birimi tarafından yürütülen Sertifikasız Eğitim Programları; hizmette etkinlik, birim, kalitenin arttırılması, hataların ve kazaların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, hizmet sunumunda nitel ve nicel yönden gelişmenin sağlanması ve hasta memnuniyetinin arttırılması amacıyla tüm çalışanlarımıza yönelik çalışma hayatı süresince bilgi, beceri, davranış ve verim düzeyini yükseltici planlı eğitim etkinlikleridir.