2.3. Verimlilik ve Kalite Yönetimi Birimi
28 Nisan 2022

Uzman/ Birim Sorumlusu
CANAN YILMAZ
    Ad Soyad:   Canan YILMAZ
    Görevi:   Uzman
   
   
Görev Tanımı
 • Bakanlık Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi(VYD) öncesinde tüm Kamu Hastane ve ADSM’leri ön VYD çalışması yapmak,
 • Bakanlık tarafından yapılacak olan VYD öncesi il düzeyinde yürütülecek iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi(VYD) sonrası sonuçların açıklanması takiben 15 (on beş) gün içinde itirazların Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bildirmek,
 • Bakanlık Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi (VYD) sonrasında eksiklik VYD çalışmasını yürütmek, (15,30,60,90. günlerde hastane ziyareti şeklinde),
 • Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetlerinde mevcut durum tespiti, problemlere yönelik çözüm önerilerinin ortaya konulması ve sağlık hizmetlerinin yerinde görülmesi amacı ile Bakanlığımız üst yönetiminin illere yapacağı ziyaretlerde sunulmak üzere il sunumunun hazırlanması ve Yerinde Değerlendirme Sistemine yüklenmesi,
 • İldeki tüm kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında Verimlilik koordinasyon görevini yürütmek, Verimlilik Yerinde Değerlendirme Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevini yürütmek,
 • Dinamik Veri Giriş Platformu Verimlilik Ve Kalite Uygulamaları Hastane Veri Toplama süreci içinde Dinamik Veri Girişi sorumlusu değişikliklerini akabinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bildirmek,
 • Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her türlü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak,
 • İlgili görev alanı kapsamında ildeki tüm kamu kuruluşlarında bilgi ve birikimlerin paylaşımını sağlamak için toplantılar yapmak ve eğitim organize etmek,
 • Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme (SYPD) Sistemine ait verilerin toplanması, analizi, raporlanması ve sunumun hazırlanması,
 • Sağlık Müdürü, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşan ekip ile koordinasyon izleme değerlendirme (KİD) için önceden planlanmış tesis ziyaretleri gerçekleştirerek eksikliklerin tespiti ve bunların düzeltilmesine yönelik işlemleri yürütmek,
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - 300 64 00