3.1. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
28 Nisan 2022

Uzman/ Birim Sorumlusu
AliUZUN    Ad Soyad:   Ali UZUN
    Görevi:   Uzman
   
   
Görev Tanımı
 • Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimlerin kurulması ve işletilmesi, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre edilmesi, ilgili birimlerin faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi işlemlerini yapmak,
 • Acil sağlık hizmetlerinin ilde etkin şekilde yürütülmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarını yürüterek, il düzeyinde sağlık tesislerinden yapılan hasta sevklerini, il içinde sağlık tesisleri arasında hasta hareketlerinin incelenmesi, iyileştirici tedbirlerin alınması, uygulatılması ve kayıt altına alınması işlemlerini yapmak, hastane nakil sevk koordinasyonunun sağlanması ile ilgili ASKOM faaliyetlerini yürütmek,
 • İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarla arasında koordinasyon sağlamak ve Başhekimliğin bu kapsama giren yazışmalarını yapmak,
 • 112 ambulansları ile hastanelerdeki ambulansların devir, terkin, dönüşüm işlemlerini yapmak, ambulans hibe taleplerini değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 • İl genelindeki ambulans servislerinin açılış, işleyiş ve denetimleri ile İldeki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar bünyesindeki ambulansların ruhsatlandırma ve denetim işlemlerini yapmak,
 • İl genelindeki ilkyardım eğitim merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetimlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • İlkyardım sınavlarını organize etmek, sınavlara ilkyardım gözetmen görevlendirilmesi ve diğer işleri koordine etmek,
 • Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
 • İldeki acil sağlık hizmetleri ile ilgili SABİM, CİMER ve Bilgi Edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek,
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,
 • Birim Çalışanları
  ADI SOYADIUNVANIGÖREVİDAHİLİ TELEFON
  Banu TÜLAY PEHLEVAN Hekimİlkyardım Eğitim Koordinatörü1170
  Tuğba KARAOSMANOĞLU Ebeİlkyardım Eğitim Koordinasyon1754
  Zuhal CANBAZOĞLU Ebeİlkyardım Eğitim Koordinasyon1754
  Meryem DİNDAR Paramedikİlkyardım Eğitim Koordinasyon1722
  Gülten YEŞİLBAŞ Hemşireİlkyardım Sertifikasyon1756
  Ebru ZEYBEL VHKİİlkyardım Sertifikasyon1756
  Turgay İŞLEYEN Sağlık MemuruAmbulans Denetim1741
  Ayten ŞEREMET EbeAmbulans Denetim1757
  Özlem SAĞLAM EbeAmbulans Denetim1170
  Aygül TEKİN HemşireSABİM-CİMER1743
  Özge KURT ATTASKOM1170
  Osman ÖZKAN VHKİYazı İşleri1756
  İletişim
  Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No : 57 İzmit / Kocaeli 41100
  TEL : (0262) 319 20 01 - 444 81 68