6- Destek Hizmetleri Başkanlığı Görev Tanımları
22 Şubat 2022

6.1 İdari Hizmetler Birimi
İdari İşler
Görev TanımıDosya Boyutuİndir
1. İdari İşler (Birim Sorumlusu)75 KBexcel11.jpg
2. İdari İşler (Birim Çalışanı)74 KBexcel11.jpg
3. İş Sağlığı ve Güvenliği (Birim Çalışanı)74 KBexcel11.jpg
Maaş Yolluk Ek Ödeme
Görev TanımıDosya Boyutuİndir
1. Birim Sorumlusu74 KBexcel11.jpg
2. Birim Çalışanı74 KBexcel11.jpg
Yatırım Planlama ve Takip
Görev TanımıDosya Boyutuİndir
1. Birim Sorumlusu74 KBexcel11.jpg
2. Birim Çalışanı74 KBexcel11.jpg
6.2 Mali Hizmetler Birimi
Dava Takip
Görev TanımıDosya Boyutuİndir
1. Birim Sorumlusu75 KBexcel11.jpg
2. Birim Çalışanı74 KBexcel11.jpg
Gelir Tahakkuk
Görev TanımıDosya Boyutuİndir
1. Birim Sorumlusu74 KBexcel11.jpg
2. Birim Çalışanı74 KBexcel11.jpg
Gider Tahakkuk
Görev TanımıDosya Boyutuİndir
1. Birim Sorumlusu74 KBexcel11.jpg
2. Birim Çalışanı74 KBexcel11.jpg
İç Kontrol
Görev TanımıDosya Boyutuİndir
1. Birim Sorumlusu74 KBexcel11.jpg
2. Birim Çalışanı74 KBexcel11.jpg
Kamu Zararı
Görev TanımıDosya Boyutuİndir
1. Birim Sorumlusu74 KBexcel11.jpg
2. Birim Çalışanı74 KBexcel11.jpg
Satınalma
Görev TanımıDosya Boyutuİndir
1. Birim Sorumlusu74 KBexcel11.jpg
2. Birim Çalışanı74 KBexcel11.jpg
3. Taşınır Kayıt Yetkilisi74 KBexcel11.jpg
TDMS
Görev TanımıDosya Boyutuİndir
1. Birim Sorumlusu74 KBexcel11.jpg
2. Birim Çalışanı74 KBexcel11.jpg
Ticari Alan
Görev TanımıDosya Boyutuİndir
1. Birim Sorumlusu74 KBexcel11.jpg
2. Birim Çalışanı74 KBexcel11.jpg
6.3 Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi
Görev TanımıDosya Boyutuİndir
1. Birim Sorumlusu74 KBexcel11.jpg
2. Birim Çalışanı74 KBexcel11.jpg
3. Mühendis74 KBexcel11.jpg
4.Tekniker74 KBexcel11.jpg