Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Duyurusu
02 Mart 2022

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Duyurusu
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi 21/03/2022-23/03/2022 tarihleri arasında İlimiz Alikahya Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi zemin kat konferans salonunda yapılacaktır.

1. Eğitime Kocaeli’de ikamet eden vatandaşlarımız katılabilirler.
2. Uygulayıcı olmak için en az ilkokul mezunu olmak zorunludur.
3. Eğitim programlarına devam edilmesi esastır. Üç ve daha fazla derse katılmayan adayın eğitimi sonlandırılır ve sınava alınmaz.
4. Eğitim programına katılan adayın başarılı sayılarak sertifikalandırılması için eğitim yerinde yapılacak sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alması zorunludur.
5. Sınavda başarısız olan veya sınavı iptal edilen katılımcının bunu takiben daha sonra yapılacak eğitimlerin sonundaki iki sınava daha katılma hakkı vardır. Bu sınavlara katılmayan veya başarısız olanların sertifika talep etmeleri halinde yeniden eğitime katılmaları zorunludur.
6. Eğitime katılan adayların aşağıda belirtilen hesap numaralarına eğitim ücreti ( 268.00 TL ) ve eğitim sonunda başarılı olanların sertifika ücreti ( 30.00 TL ) ödemeleri zorunludur. Banka dekontunun açıklama bölümünde katılan adayın adı soyadı ve TC Kimlik numarası belirtilmesi zorunludur.
7. Başvurular 15/03/2022 tarihine kadar Valilik Yerleşkesi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne Ek’te bulunan örnek dilekçe ile yapılacaktır. Eksik veya geçersiz belge ile yapılan ve 15/03/2022 tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Tarihleri : 03/03/2022 - 15/03/2022
Eğitim Tarihi         : 21/03/2022 – 23/03/2022
Eğtim Yeri              : Alikahya Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi zemin kat konferans salonu

Başvuru için gerekli belgeler:
1. Başvuru Formu (örneği için tıklayınız...)
2. Diploma (En Az İlkokul Mezunu Diploması)
3. Kimlik Fotokopisi
4. 3 (üç) Adet Fotoğraf
5. Banka Dekontu (Eğitim Ücreti Kişinin adı soyadı ve TC Kimlik numarası belirtilecektir.)
6. Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi

Eğitim Ücreti (Eğitime Katılanlar): 268.00 TL
-Hesap No : Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
-Banka Adı : Halk Bankası İzmit Şubesi
-IBAN NO : TR95 0001 2009 4430 0005 0001 21

Sertifika Ücreti (Sınavda Başarılı Olanlar): 30.00 TL
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
-Hesap No : Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü
-Banka Adı : T.C. Merkez Bankası
-IBAN NO : TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31