Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi
24 Mart 2022

Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi
Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesine istinaden Mayıs ayı içerisinde Ankara ilinde ‘Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi’ yapılması planlanmaktadır.

Mesul müdür sertifika süresi 31.12.2022 tarihi itibari ile 10 yılı dolan ya da bu tarihe kadar dolacak olan mesul müdürlerin 22.04.2022 tarihine kadar Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne güncelleme eğitimi için gerekli belgeler ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Eğitim yeri, tarihi ve katılımcı listeleri Sağlık Bakanlığı web sayfasında;

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa ilan edilecektir.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERMESİ GEREKEN BELGELER

1- Mesul Müdür Sertifikasının fotokopisi (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aslı görülerek onaylanmalıdır.)

2- "Biyosidal ürünler mesul müdür güncelleme eğitim bedeli (8 saat)" Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN hesabına eğitimcinin ad/soyadının ve mesul müdürlük güncelleme eğitimi için yatırıldığına dair 840 TL dekont aslının,

3- TC kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aslı görülerek onaylanmalıdır.)

4- Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte İl Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Not: Mesul Müdürlük ve güncelleme eğitimi ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için 0312 565 52 15 nolu telefona iletebilirsiniz.