Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim Ve Değerlendirme Komisyonu 2024 Yılı Ocak Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
16 Ocak 2024

  • d


10.12.2022 tarih ve 32039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi gereği, Müdürlüğümüz nezdinde teşkil olunan Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu 2024 yılı Ocak ayı toplantısını gerçekleştirmiştir.

Alınan kararlar için tıklayınız:  diyaliz komisyon tutanağı.pdf