2024 Yılı Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi
27 Mart 2024

2024 Yılı Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi (22 Mayıs 2024)
 • 13 Mayıs 2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Rehberi (Mart 2016) kapsamında; konaklama birimlerinde (Oteller, Moteller, tatil köyleri, misafirhaneler gibi turistik konaklama birimleri, kaplıcalar, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, bakımevleri, konaklamalı gemiler, büyük alışveriş merkezleri, rekreasyonel alanlar, fuarlar, iş merkezleri ve işyerleri (endüstriyel havalandırma sistemlerinin ve/veya soğutma makinelerinin kullanıldığı fabrikalar vb. ile yataklı tedavi kurumları), İl Sağlık Müdürlüklerince lejyoner konusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu bir personel bulundurulur. Bu personel ilgili konaklama biriminde lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumludur. Bu sorumluluk konaklama birimi sahibinin ya da işletmecisinin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Konaklama birimi yöneticisi/sahibi personelin eğitim almasından sorumludur denilmektedir.

 • Bu kapsamda İlgili Yönetmelik hükümleri, Lejyoner hastalığı kontrol programı rehberi ve hastalığın önemine; binaen Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından Konaklama birimlerinin talep ve eğitim ihtiyaçlarına istinaden eğitim düzenlenecek olup, eğitim alan kişilere katılımcı belgesi verilecektir. Eğitim organizasyonun zamanında yapılabilmesi için 06.05.2024 tarihine kadar; başvuru dilekçesinin, katılımcının diploma fotokopisinin ve eğitim ücreti dekontunun Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Biriminin kurumsal elektronik posta adresi olan kocaeli.bhs@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 • Başvuru yapacak konaklama biriminin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 2024 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberinde yer alan Eğitim, İzin - Sertifikalandırma Ücreti ( HSGM Dışından Gelen Eğitim Talepleri) 181.006 Kodlu Legionella Eğitimi Katılımı Ücreti (Uygulamasız) yatırılacaktır.

 • EĞİTİM ÜCRETİ ÖDENECEK HESAP BİLGİLERİ :

   HALK BANKASI KOCAELİ ŞUBESİ

   VERGİ DAİRESİ: TEPECİK VERGİ DAİRESİ

   VERGİ NO : 5651116512

   ALICI : KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

   IBAN NO: TR95 0001 2009 4430 0005 0001 21

 • EĞİTİM ÜCRETİ MAKBUZUNDA YER ALACAK BİLGİLER :

   Konaklama Biriminin (Otel, Motel, Şirket vb.) Adı, Eğitimin Adı (Legionella Eğitimi (Uygulamasız)), Konaklama biriminden eğitime katılacak kişi sayısı yazılmalıdır.  Ücreti kişi sayısı ile hesaplanarak yatırılabilir.

   

   EĞİTİM İLE İLGİLİ BİLGİLER :

   Eğitimin Adı :  Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi

   Eğitim Tarih ve Saati : 22 Mayıs 2024  Saat: 08:30 – 17:30 Saatleri Arasında

   Eğitim Yeri: Kocaeli Şehir Hastanesi Konferans Salonu

   Eğitimi Veren Birim : Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

 • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

   Bulaşıcı Hastalıklar Birimi İrtibat  : 0 (262 300 6505 - 6146-6465)