2.3 Aile Hekimliği Dökümanları
05 Ocak 2022

Tetkik ve Sarf Malzeme Giderleri Hakkında

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin Aile hekimine yapılacak ödemeler başlıklı 16 ncı maddesinde “ 2) Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında laboratuvara ödeme yapılır. Belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin %100’ünü geçmesi hâlinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur. Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez.” denilmektedir.

Bu çerçevede Aile Hekimliği Birimlerinin 01.07.2017-31.12.2017 tarihleri arası geçerli olan tetkik ve sarf malzeme gideri tavan ücreti aylık 5.011,63TL olarak belirlenmiştir. (Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarı, Ocak ve Temmuz aylarındaki tavan ücret artışına göre 6 ayda bir belirlenmektedir.)

Konu ile ilgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'nın 10/07/2014 tarih ve 789.47935/663.02 sayılı yazısı için tıklayınız


Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtirazları İle İlgili

Performans Değerlendirmesi İtiraz Formu ve Tutanaklar

- Performans Değerlendirmesi İtiraz Nedenleri ve Sunulması Gereken Evraklar  (EK-1)  için tıklayınız...
- Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu (EK-2) için tıklayınız...
- Göç Tespit Tutanağı (EK-3) için tıklayınız...
- Doğum Beyan Tutanağı (EK-4) için tıklayınız...
- Tıbbi Neden Beyan Tutanağı ( EK-5) için tıklayınız...
- Aşı/İzlem Tutanağı ( EK-6) için tıklayınız...
- İzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu için tıklayınız...
- Vefat Beyan Tutanağı (EK- 8) için tıklayınız...
- Gebe Geç Tespit Beyan Tutanağı (EK-9) için tıklayınız...
- TSM Yerinde Tespit Beyan Tutanağı (EK-10) için tıklayınız...
- Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları Yazısı için tıklayınız

 


Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Değerlendirme Dökümanları

Asgari Fiziki Şartlar Formu
Dosya İçerik Listesi
Gruplandırma Başvuru Dilekçesi
Gruplandırma Değerlendirme Formu