overlay

Kongre- Sempozyum- Seminer

            İl Sağlık Müdürlüğümüz Eğitim ve AR-GE birimi tarafından yürütülen Bilimsel Etkinlikler, Sağlık alanında ve kişisel gelişimlerde konunun ilgili kişiler tarafından olumlu veya olumsuz yönlerinin ortaya konulup çözüme götürülmesi seçilmiş bir konu hakkında, katılımcılara bilgi vermek ve bilgi paylaşmak hassas ve belirsiz konularda "kaliteli kararlar" alınabilmesi için katılımcı bir ortamda durum/konunun irdelenmesi, analiz edilmesi, fikirlerin sentezlenmesi için yapılan çalışmalardır.