Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Hk.Duyuru
15 Ekim 2021

PSİKOTEKNİK E-RAPOR UYGULAMASINA GEÇİŞ SÜRECİ

                                                                                                                      17.12.2018

             Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ilgi yazı gereği tüm sağlık raporların (doğum, engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporu vb.) elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilebilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak "e-Rapor Sistemi" projesi başlatılmıştır.

            e-Rapor Sisteminin bileşenlerinden biri olarak Psikoteknik Raporlarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine yönelik modül geliştirilmiştir. Bu sayede sürücüler sistem üzerinden oluşturulan psikoteknik raporları ile işlem tesis edebilecek ve e-Devlet üzerinden düzenlenen raporlara ulaşabilecektir. Bu kapsamda https://erapor.saglik.gov.tr internet adresi "Psikoteknik" bölümünde raporlar düzenlenecektir.

           Kamu ve özel ikinci/üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında Hastane Otomasyon Sistemi (HBYS) e-Rapor Sistemi entegrasyon tamamlanmıştır. Psikiyatri uzman hekimleri HBYS ekran ara yüzü ile e-Rapor Sistemine ulaşabilecektir. Açılan ekranda sürücünün Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girerek rapor düzenleyebilecektir. Muayenehanesi bulunan Psikiyatri uzman hekimleri için giriş ekranı oluşturulacaktır. Bu hekimlerin e-imza sertifikalarına sahip olmaları gerekmektedir.

            Yeni açılan Psikoteknik merkezleri, açılış işlemleri tamamlandıktan ve ÇKYS kaydı oluşturulduktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü üzerinden başvuru yaparak Genel Müdürlüğümüzden “Psikoteknik kodu” talebinde bulunacaktır.

             E-Rapor üzerinden düzenlenen raporların İl Sağlık Müdürlüklerince ve görevlendirdiği ilçe sağlık müdürlüklerince onaylanmasına gerek yoktur.

           İl Sağlık Müdürlüğünde yetkili personelin itiraz süreçlerini vb. işlemleri yürütebilmesi amacı ile ekran oluşturulması kısa sürede tamamlanarak duyurulacaktır. Bu duyuruya kadar itiraz başvuruları yazılı olarak alınacak ve merkez belirlenecektir. İtiraz üzerine düzenlenecek rapor ise sistem üzerinden düzenlenecektir.

              Konuyla ilgili bilgiye “https://erapor.saglik.gov.tr/portal” sayfası psikoteknik uygulaması üzerinden ulaşılabilir.

             Uygulamanın yukarıda vurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesi tüm işlemlerin 31.12.2018 tarihine kadar tamamlanarak, 01.01.2019 tarihinden itibaren manuel rapor düzenlenmeyecektir. Bu tarihten itibaren düzenlenecek manuel raporların geçerliliği kabul edilmeyecektir.

             Yeni düzenlemelerin olması durumunda duyurular güncellenecektir.

             Link:

-Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.12.2018 tarih ve E.4879 sayılı yazısı için tıklayınız...

-Psikoteknik Raporu Psikiyatrist Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız...

-Psikoteknik Raporu Psikolog Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız...

-Psikoteknik Raporu HBYS Entegrasyon Kılavuzu için tıklayınız...