2.4.1. Kurum Personeli Yemek Ödemeleri
26 Temmuz 2021

  1. Valilik Yerleşkesinde Müdürlüğümüze bağlı olarak kadrolu çalışan her personelin ayda 20 adet yemek fişi alma hakkı vardır.
 
  1. Yemek fişi alacak personelimiz Müdürlüğümüzün internet sitesinde Online Ödeme kısmından ödemelerini yaparak, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı İdari İşler Biriminden yemek fişini temin edebilirler.
 
  1. Yerleşke dışında çalışan Kurumumuz personelinin Valilik Yerleşkesindeki yemekhanede yemek hakkı bulunmamaktadır.
 
  1. İşçi Personelin yemek hakkı yoktur.
 
 
  1. Her personelin ayda 20 adet yemek fişi hakkı vardır. İkinci bir yemek fişi için kesinlikle sistemde ödeme yapılmamalıdır.
 
Kocaeli Halk Bankası
İzmit Şubesi
IBAN No: TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21
İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı
images (11).png
ONLINE ÖDEME