Döküntülü Hastalıklar ile karşılaştığımda ne yapmalıyım? (Sağlık çalışanları için)
01 Şubat 2024

Değerli Meslektaşlarımız;

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinin Kızamık Eliminasyon hedefine paralel olarak kızamık ve kızamıkçığın eliminasyonu hedef olarak benimsenmiş olup 2002 yılından bu yana Kızamık Eliminasyonu Programı yürütülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Kızamık Doğrulama Komitesi tarafından Türkiye’de endemik kızamık virüsü dolaşımının 2017 yılı itibarıyla 24 ay süresince durmuş olduğu ifade edilmiştir. Ancak Ülkemizde kızamık virüs dolaşımının halen devam etmekte olduğu izlenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya genelinde kızamık aşılama kapsayıcılığının, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana istikrarlı bir şekilde azaldığı bildirilmektedir. Bu düşüşün, kızamığın ortadan kaldırılmasına ve bunun sürdürülmesine yönelik küresel ilerlemede önemli bir gerilemeye sebep olduğu ve milyonlarca çocuğu enfeksiyona duyarlı hale getirdiği bildirilmektedir. Dünya genelinde aşı kapsayıcılığındaki düşüşler, zayıflamış kızamık sürveyansı ve COVID-19 nedeniyle aşılama faaliyetlerinde meydana gelen kesintiler ve gecikmelerin yanı sıra 2022'de devam eden vakalar, kızamığın dünyanın her bölgesinde tehdit olabileceği anlamına geliyor. Tüm bu sebeplerle aşılama çabaları arttırılmalı ve sürveyans çalışmaları güçlendirilmelidir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemelere göre; kızamık ihbarı ve bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Sağlık Bakanlığı’nın 01.04.2010 tarihli ve 18617-2010/20 sayılı Kızamık/Kızamıkçık ve Konjenital Kızamıkçık Sendromu Sürveyansı Genelgesi’ne göre makülopapüler döküntüsü olan herkes şüpheli kızamık vakası olarak değerlendirilmelidir.

Şüpheli bir kızamık vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler şunlardır:

1.         Hastadan 5 ml serum örneği steril tüpe alınmalı ve hastanın adı-soyadı ve örneğin alındığı tarih etiketlenmeli, laboratuvara gönderilene kadar 4-8°C de saklanmalıdır.

2.         Vakadan seruma ek olarak idrar ve nazofarengeal sürüntü alınarak laboratuvara gönderilmelidir.

3.         Laboratuvar istek formu ve vaka inceleme formu doldurularak İl Sağlık Müdürlüğünün kocaeli.bhs@saglik.gov.tr e-mail adresine gönderilmelidir.

4.         İl Sağlık Müdürlüğü’nün (0262) 300 60 00 (Dahili: 6464 / 6467) numaralı telefonuna ve/veya Bulaşıcı Hastalıklar İhbar Hattına (0501 728 38 85)ihbarda bulunulmalıdır.

5.         Alınan serum örneği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ekibe teslim edilmelidir.

6.         Olası ve/veya kesin kızamık vakaları ile temas etmiş kişilere yönelik aşı/immünglobulin uygulamaları ekte belirtildiği şekilde yapılmalıdır.

7.         Vaka yönetimi konusunda aşağıdaki bilgi notu doğrultusunda hareket edilmelidir.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden (https://kocaeliism.saglik.gov.tr) ve ( hsgm.saglik.gov.tr) ulaşılabilir.

Bir sağlık çalışanı olarak RİSK altındasınız!

hastalarınız ve yakınlarınız için risk oluşturabilirsiniz!

Kızamığa karşı bağışıklık durumunuzu bilmiyorsanız

En az bir ay ara ile iki kez olacak şekilde kızamık içeren aşıyla

mutlaka AŞILANINIZ!