2.3.1. İhale Doküman Satış Bedeli
26 Temmuz 2021

İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması
 • Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Başkanlığı - Satın Alma Birimi tarafından ihale doküman satış işlemleri yürütülmektedir.
 • İhale için ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.
 • Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek olan ihalelerin ihale doküman satışı ile ilgili mevzuat hükümleri ve açıklayıcı not aşağıda sunulmuştur.
 • İlgili Mevzuat Hükümleri için tıklayınız...
 • İhale Doküman Satışı Başvurusu İçin Gereken Evraklar
 • Doküman bedelinin tahsil edildiğine dair belge (dekont, makbuz)
 • Doküman Satın Alan Firmaya Ait Bilgiler (Unvan, Vergi No, Şahıs ise TC Kimlik No, Adres, Telefon ve Faks No)
 • 2018 yılı için Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nce belirlenen;
         - İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : 60 TRY (Türk Lirası) (altmış Türk Lirası)
         - İhale dokümanı bedeli ile posta masrafının toplam tutarı: 75 TRY (Türk Lirası)
 • İhale Doküman Satışı ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için;
  Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
  Destek Hizmetleri Başkanlığı
  Satın Alma Birimi
  Adres: Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:129 İzmit Kocaeli 41100

  Tel: 0262 300 60 00 - 6481
  Kocaeli Halk Bankası
  İzmit Şubesi
  IBAN No: TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21
  İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı
  images (11).png
  ONLINE ÖDEME