overlay

İşyeri Hekimliği onayını kimler alabilir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri işyeri hekimliği onayı alabilirler.