2.2.1. Temiz Havuz Belgesi
26 Temmuz 2021

Temiz Havuz Sertifikası
Temiz Havuz Sertifikası Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi tarafından 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi" hükümleri gereği düzenlenmektedir.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkili personellerince gerekli denetimler yapılır ve bir takvim yılı sonunda yapılan değerlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olması "Temiz Havuz Sertifikası" Müdürlüğümüzce düzenlenir.
Başvuru İçin Gereken Evraklar:
1) Havuz işleticisi veya yetkilisince belge almak istediklerine dair dilekçe İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine teslim edilir.
2) Dilekçeye istinaden Müdürlüğümüzce gerekli incelemeler yapılır.
3) Belgenin verilmesinde sakınca görülmemesi halinde belge düzenlenir.
4) Havuz yetkililerince belge ücreti 200 TL (2021 yılı için) İl Sağlık Müdürlüğünün hesabına yatırılır.
5) Belge dekont karşılığı işletmeye teslim edilir.
İletişim Bilgileri:
Tel : (0262) 323 28 27
Kocaeli Halk Bankası
İzmit Şubesi
IBAN No: TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21
İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı
images (11).png
ONLINE ÖDEME