Halk Sağlığı Hizmetleri
15 Ekim 2021

Başkan

Uzm. Dr. Mürsel DURMAZ
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

Başkan Yardımcıları

Dr. İrfan KAYNAR

Dr. İnci SOBİ YAVAŞ