Okula giden çocuğuma aşı yapılacak mı?
30 Ocak 2024

Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi gereği çocukluk çağı aşı takviminin devamı olduğundan ilkokul 1. sınıfta kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) aşısı ve difteri, boğmaca, tetanos, poliovirüs (DaBTİPA) aşısı; ortaokul 4. sınıfta (8. sınıfta) tetanos, difteri (Td) aşısı yapılmaktadır. Okulda herhangi bir sebeple aşısı yapılamayan çocuğun aşısının aile sağlığı merkezlerinde yapılması gerekmektedir.