2.1.1. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE)
19 Nisan 2024

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE)
Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi, Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Birimi tarafından yürütülmektedir.

Eğitim toplam 2 aylık bir süreci kapsamaktadır. Programın ilk bölümü (eğitim bölümü) haftada 1 gün (hafta içi) olmak üzere 4 haftada tamamlanır. Eğitim süresinin bitiminde yapılan sınav ve değerlendirme sonucunda başarılı olan sürücüler izleme değerlendirme sürecine alınırlar. İzleme değerlendirme görüşmesi sonunda başarılı görülen sürücüler için "Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi" düzenlenir. Düzenlenen eğitim belgelerine, 1 hafta sonra, e-devletten sürücünün kendisi ve emniyet birimlerince ulaşılabilir. Başarısız olan sürücüler yeniden eğitime tabi tutulurlar.

Eğitim programının birinci haftasında, izleme değerlendirme haftasında ya da eğitim sürecinin herhangi bir aşamasında; gerekli görüldüğünde sürücü hastaneye yönlendirilebilir. İstenen rapor ilgili hastaneden birime resmi yazı ile gelinceye kadar sürücü eğitime devam edemez. Başvuru işlemlerinin, sürücünün kendisi veya noterden vekalet verilen şahıslarca yürütülmesi gerekmektedir. Eksik evrak, telefon ve postayla başvuru kabul edilmemektedir. Başvurular Müdürlüğümüz Alikahya yerleşkesinde alınmaktadır.

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinin 11. Maddesinde; “Sürücülerin, sürücü belgesinin geri alındığı tarihten itibaren 12 ay içinde sürücü davranışlarını geliştirme eğitim merkezine müracaatları zorunludur.” ibaresi yer almaktadır. Eğitimin bir süreç gerektirmesi nedeniyle sürücülerin sürücü belgesi geri alındığından itibaren gerekli evraklarla birime başvurmaları önem arz etmektedir.
Başvuru İçin Gereken Evraklar:
  1.  Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe için tıklayınız..
  2.  Trafik zabıtası tarafından düzenlenen Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı veya Sürücü Belgesi Detay Bilgileri Geçici  Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı örneği için tıklayınız...
  3.   1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
  4.   2 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş),
  5.  10.100 (on bin yüz) TL (2024 yılı ücreti)
  6. Başvuru işlemleri ile sürücü davranışları geliştirme belgesinin teslim alma işlemleri noterden vekalet verilen şahıslarca da yürütülmektedir.

    Tel: (0 262) 319 50 80 Dahili 1406 - (0 262) 319 50 28
    İL DIŞI KAYIT KABUL EDİLMEMEKTEDİR.