2.1.1. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE)
03 Mart 2022

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE)
Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesi tarafından yürütülmektedir

Eğitim toplam 2 aylık bir süreci kapsamaktadır. Programın ilk bölümü (eğitim bölümü) haftada 1 gün (hafta içi) olmak üzere 4 haftada tamamlanır. Eğitim süresinin bitiminde yapılan sınav ve değerlendirme sonucunda başarılı olan sürücüler izleme değerlendirme sürecine alınırlar. Başarısız olan sürücüler yeniden eğitime tabi tutulurlar. İzleme değerlendirme sürecinin sonunda sürücüler eğitim ekibi tarafından tekrar değerlendirmeye alınırlar. Değerlendirmenin sonunda başarılı görülen sürücülere "Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi" düzenlenir. Düzenlenen eğitim belgeleri 1 hafta sonra Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesinden teslim alınabilir.

Başvuru işlemleri ile Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi teslim alma işlemlerini   sürücünün kendisinin yürütmesi gerekmektedir. Kendisinin gelemediği durumlarda noterden vekalet verilen şahıslarca işlemler yürütülebilir. Telefonla ön kayıt yapılamamakta ve postayla yapılan başvurular kabul edilmemektedir.
Başvuru İçin Gereken Evraklar:
1) Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe için tıklayınız..
2) Trafik zabıtası tarafından düzenlenen Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı veya Sürücü Belgesi Detay Bilgileri
3) 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
4) 2 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
5) 2860 TL (2022 yılı için) eğitim ücreti yatırıldığını gösterir makbuz. Eğitim ücreti Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) eğitim ücreti adı altında ve sürücünün T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı yer alacak şekilde yatırılacaktır.
6) Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı için tıklayınız...
7) Sürücü Belgesi Detay Bilgileri için tıklayınız..
Kocaeli Halk Bankası
İzmit Şubesi
IBAN No: TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21
İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı
images (11).png
ONLINE ÖDEME