Sağlık Kurulu Raporu teslim alındıktan sonra, ne kadar süre içerinde itiraz edilebilir?
30 Ocak 2024

  • Sağlık Kurulu Raporlarına itirazlar raporun kişiye teslimi ya da tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılabilir, Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

  • T S K kapsamın da personel ve öğrencilere düzenlenen raporlara tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, adaylara ilişkin verilen raporlara ise tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde itiraz edilebilir.