Kızamık hastalığı için bulaştırıcılık dönemi nedir?
30 Ocak 2024

Kızamık hastalığı olan kişiler döküntünün başlamasından 4-5 gün öncesine kadar, döküntünün başlamasından 4-5 gün sonrasına kadar bulaştırıcı kabul edilmektedir. Maruziyet sonrası, belirtilerin başlamasına kadar olan inkübasyon süresi ortalama 10-12 gündür (7-18 gün).