overlay

İşyeri hekimliği aylık çalışma planını her ay göndermek gerekli midir?

Evet, her ayın ilk günlerinde o ayın aylık çalışma planı gönderilir.