2.2.6. Ambalajlı Su Satış veya Nakil Araçları İçin Yetki Belgesi
26 Temmuz 2021

Ambalajlı Su Satış veya Nakil Araçları için Yetki Belgesi
 • Ambalajlı Su Nakil Araçları İzin Belgesi Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi tarafından 20.08.2014 tarih ve 29094 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren "Ambalajlı Su Satış Yerleri ve Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri gereği düzenlenmektedir.

 • Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak su satış ve naklinde araç kullanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Müdürlükten izin almak zorundadır.
 • İlk Başvuru İçin Gereken Evraklar:
  1) Tebliğde belirtilen suları su nakil araçları ile satmak veya nakletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, su satışı veya nakli yapacak araçlara ait plaka numaraları, resimleri ve dilekçe ile İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine teslim edilir.
  2) Dilekçeye istinaden Müdürlüğümüz personellerince gerekli denetimler yapılır ve dilekçe sahibine resmi yazı ile bilgi verilir.
  3) İki nüsha olacak şekilde dosya hazırlanır.
  * Dosyada bulunması gereken evraklar
     - Dilekçe (İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen)
     - Ambalajlı Su Nakil Aracı için düzenlenen teknik rapor. (İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerince düzenlenir)
     - Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılacak araçların listesi (plaka numaraları ile birlikte)
     - Ambalajlı su satış ve nakil aracında çalışacak personel listesi ile bu personelin 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince hijyen eğitimi aldığına ilişkin bilgi ve belgeler ya da hijyen eğitimine müracaat edildiğine ilişkin belge,
     - Trafik tescil belgesi.
  4) Hazırlanan dosya İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. Uygun görülmesi halinde Ambalajlı Su Nakil Aracı İzin belgesi düzenlenir.
  5) Su satış yeri yetkililerince belge ücreti 300 TL (2021 yılı için) İl Sağlık Müdürlüğünün hesabına yatırılır.
  6) Belge dekont karşılığı işletmeye teslim edilir.
  7) Ambalajlı Su Nakil Aracı İzin Belgesi örneğini görmek için tıklayınız...
  İletişim Bilgileri:
  Tel : (0262) 323 28 27
  Kocaeli Halk Bankası
  İzmit Şubesi
  IBAN No: TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21
  İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı
  images (11).png
  ONLINE ÖDEME