2.2.9. Su Satış Yerleri İçin Düzenlenen Yetki Belgesine Ek İmla Şekli İlavesi
26 Temmuz 2021

Su Satış Yerleri İçin Düzenlenen Yetki Belgesine Ek İmla Şekli İlavesi
Müdürlüğümüzce 20.08.2014 tarih ve 29094 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren "Ambalajlı Su Satış Yerleri ve Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri gereği belge alan iş yeri sahiplerinin satışını yaptıkları suda belge alınırken tarafımıza bildirilen imla şekillerinde ekleme yaptığı durumlarda (satışı yapılan suyun markasında herhangi bir değişiklik olmaması veya farklı marka su ilave edilmemiş olması gerekmektedir. Böyle durumlarda belge güncellenmelidir.) yapılması gerekir.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
1)İş yeri sahibi/yetkilisi tarafından daha önceden düzenlenen belge ve dilekçe ile birlikte İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine teslim edilir.
2) Dilekçeye istinaden Müdürlüğümüz personellerince gerekli incelemeler yapılır.
3)Uygun görülmesi halinde Ambalajlı Su Satış Yeri İzin Belgesi düzenlenir.
4) Su satış yeri yetkililerince belge ücreti 130 TL (2021 yılı için) İl Sağlık Müdürlüğünün hesabına yatırılır.
5) Belge dekont karşılığı işletmeye teslim edilir.
Kocaeli Halk Bankası
İzmit Şubesi
IBAN No: TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21
İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı
images (11).png
ONLINE ÖDEME