overlay

Okul kantinlerini denetliyor musunuz?

Evet; Okul kantinleri ve yemekhaneleri Kaymakamlık makamı tarafında ilgili kurumlardan oluşturulan ekip vasıtasıyla yılda iki kez olmak üzere denetlenir.