2.2.8. Her Türlü Mesul Müdürlük Belgesi (Su İşletmeleri, Kaplıca, Talasso Terapi Ve Peloid Üretim Yerleri İle Biyosidal Ürün Uygulayıcıları İçin)
26 Temmuz 2021

Mesul Müdürlük Belgesi
(Su İşletmeleri, Kaplıca, Talasso Terapi ve Peloid Üretim Yerleri ile Biyosidal Ürün Uygulacıları İçin)
*Tesislerde bulundurulması gereken mesul müdürün taşıması gereken şartlar tesisin niteliğine göre değişiklikler göstermekte olup detaylı bilgi için Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi ile iletişime geçiniz.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
1)İşletme sahibi/yetkilisi/mesul müdürünce imzalanan sözleşme, diplomanın onaylı sureti, kimlik fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve dilekçe ile İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine başvuru yapılır.
2)Müdürlüğümüzce gerekli kontroller ve incelemeler yapılıp uygun görülmesi halinde Mesul Müdürlük belgesi düzenlenir.
3)Başvuru sahibi Mesul Müdürlük Belgesi ücreti olan 130 TL (2021 yılı için) İl Sağlık Müdürlüğünün hesabına yatırır.
4)Belge dekont karşılığı başvuru sahibine teslim edilir.
İletişim Bilgileri:
Tel :(0262) 323 28 27
Kocaeli Halk Bankası
İzmit Şubesi
IBAN No: TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21
İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı
images (11).png
ONLINE ÖDEME