Sağlık Kurulu Raporuna nereden ve nasıl itiraz edilebilir?
23 Şubat 2021

  1. İlgililer itiraz dilekçesi ve sağlık raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, itiraza konu sağlık kurulu raporunu tanzim eden sağlık hizmet sunucusunun bulunduğu ya da adına rapor düzenlenecek kişinin ikametgâhının bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğü ile İlçe sağlık müdürlükleri ve Kocaeli il sağlık müdürlüğü web adresinde yer alan "Online başvurular" üzerinden başvurulabilir. bknz. http://onlineodeme.kocaelism.gov.tr/Kullanici/RaporItirazGiris