İşyeri hekimliği başvuru belgeleri nelerdir?
12 Ağustos 2021

- Dilekçe
- Taahhütname
- Hekimin işyerinde işyeri hekimliği hizmetini vereceği günlük, haftalık, aylık çalışma süresini gösteren çalışma planı
- İşyeri hekimliği sertifikasının fotokopisi (önlü arkalı çekilerek vize yapıldı ise gözükmesi sağlanacak) 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için aranmayacak.
- Hizmet sözleşmesi yapılacak işyeri bilgi formu (İşyeri tarafından doldurulup, onaylanacak).
- Aile hekimleri için İSM onaylı aile hekimliği çalışma saatleri çizelgesi.