İşyeri hekimliği başvuru belgeleri nelerdir?
29 Ocak 2024

  • Dilekçe
  • Taahhütname
  • Hekimin işyerinde işyeri hekimliği hizmetini vereceği günlük, haftalık, aylık çalışma süresini gösteren çalışma planı
  • İşyeri hekimliği sertifikasının fotokopisi (önlü arkalı çekilerek vize yapıldı ise gözükmesi sağlanacak) 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için aranmayacak
  • Hizmet sözleşmesi yapılacak işyeri bilgi formu (İşyeri tarafından doldurulup, onaylanacak)
  • Aile hekimleri için İSM onaylı aile hekimliği çalışma saatleri çizelgesi