2.2.10. Tankerle İçme- Kullanma Suyu Temin/Nakil İzin Belgesi
26 Temmuz 2021

Tankerle İçme Kullanma Suyu Temini İzin Belgesi
Tankerle İçme Kullanma Suyu Temini İzin Belgesi ve Tankerle İçme Kullanma Suyu Nakil İzin Belgesi Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi tarafından 19.08.2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren "Tankerle İçme Kullanma Suyu Temini ve Nakli Hakkında Tebliğ" hükümleri gereği düzenlenmektedir.
İlk Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
1) 
     a) Dilekçe,
     b) İçme- kullanma suyu temin edilecek kaynak veya içme suyuna ait üretim izin belgesi örneği,
     c) Kaynak veya içme suyu işleticisi ile içme-kullanma suyu temin edicisi arasında yapılan sözleşme örneği,
     ç) Su naklinde kullanılacak tankerlere ait liste ile her bir tankere ait ruhsat örneği,
     d) Araçlarda çalışacak personel listesi ve hijyen eğitimi belgeleri,
     e) İçme-kullanma suyu aktarılacak tank veya depo ve bağlı bulunduğu bina içi dağıtım sistemine ait bilgi ve belgeler ile krokiler,
    f) İçme-kullanma suyu temini ve nakli için kayıt defteri ile birlikte İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine teslim edilir.
(Defter İl Sağlık Müdürlüğünce onaylı olacaktır. Defterin ücreti 110 TL (2021 yılı için) dir.)
2) Dilekçeye istinaden Müdürlüğümüz personellerince gerekli denetimler yapılır ve depolar mahallinde incelenir. Kontrol izlemesi parametreleri yönünden analizleri yapılmak üzere su numunesi alınır. Alınan su numunelerinin analizleri Kurumca yetki verilen laboratuvarlarda yaptırılır. (Numune ücreti için ilgili laboratuvarla iletişime geçiniz)
3) Uygun görülmesi halinde müdürlüğümüzce izin belgeleri düzenlenir.
4) Tankerle içme-kullanma suyu temin izin belgesi ücreti 200 TL (2021 yılı için),
    Tankerle içme-suyu nakil izin belgesi ücreti 200 TL (2021 yılı için) İl Sağlık Müdürlüğünün hesabına yatırılır.
5) Belge dekont karşılığı işletmeye teslim edilir.
 • Tankerle İçme-Kullanma Suyu Temin İzin Belgesini görmek için tıklayınız...
 • Tankerle İçme-Kullanma Suyu Nakil  İzin Belgesini görmek için tıklayınız...
 • İletişim Bilgileri:
  Tel : (0262) 323 28 27
  Kocaeli Halk Bankası
  İzmit Şubesi
  IBAN No: TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21
  İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı
  images (11).png
  ONLINE ÖDEME