Şüpheli bir kızamık vakasıyla karşılaştığımda ne yapmalıyım?
15 Şubat 2024

 1. İhbarda bulun
  • Hekimlerin şüpheli ve olası kızamık vakası ile karşılaşmaları durumunda bildirimi İZCİ Sistemi üzerinden yapılmalı ve ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü/İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün (0262) 300 60 00 (Dahili. 6464/6467) nolu telefonlarına ve/veya Bulaşıcı Hastalıklar İhbar Hattına (0501 728 38 85) ihbarda  bulunulmalıdır.
 2. Hastadan uygun kan/idrar/nazofarengeal sürüntü örneğini al
  1. Hastadan 5 ml kan örneği steril tüpe alınmalı ve hastanın adı-soyadı ve örneğin alındığı tarih etiketlenmelidir.
  2. Vakadan seruma ek olarak idrar ve nazofarengeal sürüntü alınarak İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine gönderilmelidir.
  3. Santrifüj etme imkânı yoksa hemoliz olmasını engellemek için kan örneği hemen buzdolabına konulmalı ve serumu tamamen ayrılıncaya kadar buzdolabında bekletilmelidir.
  4. İdrar örneği mutlaka steril idrar kaplarına alınmalıdır (Bu amaçla idrar kültür kapları ya da tek kullanımlık 50 ml’lik santrifüj tüpleri kullanılabilir).
  5. Nazofarengeal sürüntü örneği steril eküvyonla alınarak viral taşıyıcı vasat içeren tüplere konulmalıdır.
  6. Örnekler, Bulaşıcı Hastalıklar Birimine gönderilene kadar buzdolabında 4-8°C’de saklanmalıdır, asla dondurulmamalıdır.
  7. Alınan örnekler sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen ekibe teslim edilmelidir.
 3. Bildirim formlarını doldur
  1. Hastaya ait Vaka Bildirim ve Laboratuvar İstek ve Sonuç Formu ve Vaka İnceleme Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
  2. Formlar İl Sağlık Müdürlüğüne elektronik belge yönetim sistemi ile iletilmelidir.
 4. Uygun solunum izolasyonu önlemlerini al/alınmasını sağla
  1. Evde Alınması Gereken Solunum İzolasyonu Önlemleri:
   • Yatışı gerekmeyen durumlarda vakalar 5 gün boyunca evde izole edilmeli, başka kişilerin eve ziyareti engellenmeli ve ev halkı aşılanmalıdır.
   • Vaka, evde ayrı bir odada izole edilmelidir.
   • Odaya giriş ve çıkışlar sınırlandırılmalıdır.
   • Hastanın bakımından sorumlu kişiler maske kullanmalıdır.
   • Ev halkı arasındaki okula/kreşe vb. devam eden çocuklar, kızamık tanısı ekarte edilene kadar okula gönderilmemelidir.
  2. Sağlık Kuruluşlarında Alınması Gereken Solunum İzolasyonu Önlemleri:
   • Sağlık kuruluşuna başvurduğu ilk anda ateş ve döküntü sorgusu yapılmalı, döküntü ve ateş şikâyeti olan hastalar bekleme anında ve muayene sırasında ayrı bir odaya yönlendirilmelidir.
   • Bebek dışındaki olası vaka tanımına uyan hastalara, sağlık kurumuna başvuru anından itibaren cerrahi maske takmaları önerilmelidir.
   • Muayene sonrasında aynı odaya şüpheli vaka tanımına uymayan başka bir hasta alınacaksa oda en az iki saat süre ile hava akımı yapacak şekilde havalandırılmalıdır.