Resmi nikâh yaptırmadan önce sağlık taraması yaptırmam gerekiyor mu ?
29 Ocak 2024

Nikâh memurluğuna evlilik için yapacağınız başvurudan önce aile hekiminize başvurarak ailevi Akdeniz anemisi (talasemi), frengi (sifiliz), verem (tüberküloz) ve aile hekiminizin muayenesine göre uygun göreceği hepatit B, hepatit C, HIV gibi hastalıkların tarama testlerinin yapılması gerekmektedir. Bu testlerin bir kısmı aile sağlığı merkezlerinde, bir kısmı ilçe sağlık müdürlüklerinde veya bağlı kurumlarında ve verem savaş dispanserlerinde yapılmaktadır. Aile hekiminizden alacağınız rapor ile nikâh memurluğuna başvurabilirsiniz.