Engelli (erişkin-çözger) Sağlık Kurulu Raporu itiraz süresi geçmesi durumunda, yeni rapor başvurusu nasıl yapılabilir?
30 Ocak 2024

Hakem hastane kararı ile süresinde itiraz edilmeyerek kesinleşen rapor hakkında aynı gereksinim alanı ile ilgili yeni rapor başvurusu en erken altı ay sonra kabul edilir.