overlay

İşyeri hekimliği sözleşmesi bitince bildirmek gerekir mi?

Evet, İSG Katip sisteminden ayrıldığına dair Personel Detaylandırma Raporu alıp gönderilmesi gereklidir.