OSGB’m Adına Ruhsatlandırılmış Gezici İSG Aracım/Araçlarımla Kimlere Sağlık Taraması Yapabilirim?
23 Şubat 2021

Yalnızca Sahibi olunan Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin mezkur adresinde İsg Katip Sisteminde sözleşmeli oldukları firma çalışanlarına sağlık taraması yapılabilir.