İşletmede sigara içilmesine müsaade etmiyorum, yine de sigara içilmez uyarı levhası asmalı mıyım?
23 Şubat 2021

Evet; 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasında "Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. ”hükmü ve 5. maddenin 11 fıkrasında “4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirası (2019 mali yılı için 2.595 TL) idari para cezası ile cezalandırılır" Hükmü gereği İki Bin Beş Yüz Doksan Beş (2.595) TL idari para cezası uygulanır.