Lojman Müraacatımın sonucu ne zaman belli olur?
30 Ocak 2024

Her ayın 3. haftasında lojman tahsis sonuçları yazılı olarak ilgili personellerin çalıştığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmektedir.