Lojman Müraacatımın sonucu ne zaman belli olur?
23 Şubat 2021

Her ayın 3. haftasında lojman tahsis sonuçları yazılı olarak ilgili personellerin çalıştığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmektedir.