Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi İstihdamı Başvuru ve Sözlü Sınav Takvimi
15 Ekim 2021

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMI

BAŞVURU VE SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

Bakanlığımızca kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanması

 

 17 Ocak 2019

Kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin il sağlık müdürlüklerine gönderilmesi ve il sağlık müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

 

 17 Ocak 2019

Adaylar tarafından başvuru belgelerinin il sağlık müdürlüklerine elden teslim edilmesi

 18.01.2019 Cuma (08.30-17.30)
 19.01.2019 Cumartesi (08.30-17.30)

Belgelerin incelenmesi

 20-21 Ocak 2019

Sınava girecek adayların ilan edilmesi

 21 Ocak 2019

Sözlü sınavın yapılması

 22-30 Ocak 2019*

Sınav sonucunun ilanı

 31 Ocak 2019*

Sınav sonuçlarına itiraz

 01-05 Şubat 2019*

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçlarının il sağlık müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

 06-08 Şubat 2019*

Atanmaya hak kazanan adayların başvuru belgeleri ile başarı listesinin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından teslimi

 

 

 11-15 Şubat 2019*

Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanların ve varsa sınava katılmayanların liste halinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından teslimi


*Bu tarihler genel olarak belirlenmiş olup, sınav iş ve işlemleri daha önceki tarihlerde bitirilirse bu tarihler öne alabilir. Bu durumda ise ayrıca ilan yayınlanacaktır.