Sürekli İşçi İstihdamı Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu
15 Ekim 2021


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ATANMAYA HAK KAZANAN SÜREKLİ İŞÇİ ADAYLARIN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA YÖNELİK AÇIKLAMA


Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Sınav Sonuçları ekte yer almaktadır.

Başarılı olan adayların atama işlemleri, ekteki takvimde yer alan süreler içerisinde başvuru evraklarının kontrolü, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarından sonra yapılacaktır.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav Sonuçları için tıklayınız...

Sonuç İlanı Sonrası Takvim için tıklayınız...