Sürekli İşçi İstihdamı Sözlü Sınav Nihaî Sonuç Duyurusu
15 Ekim 2021

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ADAYLARINA YAPILAN SÖZLÜ SINAVIN

NİHAÎ SONUÇLARINA YÖNELİK AÇIKLAMA

 

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Sınavın Nihaî Sonuçları ekte yer almaktadır.

Başarılı olan adayların atama işlemleri, başvuru evraklarının kontrolü, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarından sonra yapılacaktır.

Sınavda başarı göstererek asil olarak atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas ekte belirtilen belgeleri, ekte yer alan takvim (11-15 Nisan 2019) doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılan itirazlara dair adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Sözlü Sınav Nihaî Sonuçları

Nihaî Sonuç İlanı Sonrası

Atamaya Esas Başvuru Belgeleri