4.2 Muhakkiklik Eğitim Dokümanları
05 Ocak 2022

Muhakkiklik Eğitim Dokümanları
Muhakkiklik Eğitim Dokümanları
Bakanlığımız Denetim Hizmetleri Başkanlığınca merkez ve taşra teşkilatında inceleme, soruşturma ve ön inceleme görevlerini yürüten çalışmalarımıza yönelik 20-21/09/2018 tarihinde Ankara'da yapılan "Muhakkiklik Eğitimine" ait dökümanlar
 
Muhakkiklik Eğitim Dokümanları
Sıra NoKonu
1Muhakkiklik
2Basına Demeç Verme Sosyal Medya Paylaşımı Gizli Belgeleri Açıklama Hakaret
3Hasta ve Çalışan Hakları Sağlık Çalışanlarına Şiddet Mobbing
4Kamu Zararı Zimmet
5Satınalma
6Sivil Savunma
7Şablonlar Raporlar
8Taşıt Kanunu Harcırah Kanunu Malpraktis
9Terör Propagandası ve Ohal
10Usule ve Fenne Aykırı Rapor İşlemleri ve İlaç ve Reçete Yolsuzlukları