3.1 Akılcı Laboratuvar Kullanımı
05 Ocak 2022

Akılcı Laboratuvar Kullanımı
Akılcı Laboratuvar Kullanımı
Akılcı Laboratuvar Kullanımı kapsamında ülkemiz genelinde hangi testin nerede yapıldığını gösteren “Bu Test Nerede Yapılıyor?” sistemi kullanıma açılmıştır. Sistem tüm kamu kurum/kuruluşları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki tıbbi laboratuvar (tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji), doku tipleme laboratuvarı ve genetik hastalıklar tanı merkezi sorumluları tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)’ne girilen test listesi verilerinden elde edilerek oluşturulmuştur.
 
Akılcı Laboratuvar Kullanımı Dokümanları
Sıra NoKonuTür
1Akılcı Laboratuvar Kullanımı U_Ek_47970392
2Akılcı Laboratuvar Kullanımı U_Ek_47970393
3Akılcı Laboratuvar Kullanımı U_Ek_47970394
4Akılcı Laboratuvar Kullanımı U_Ek_47970395
5Akılcı Laboratuvar Kullanımı U_Ek_47970396
6Akılcı Laboratuvar Kullanımı U_Ek_47970397
7Karar Sınırı (Eşik Değer), Kri_Ek_42009846
8Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değ_Ustyazi)