2.2 Halk Sağlığı Laboratuvarı Dokümanları
05 Ocak 2022

Halk Sağlığı Laboratuvarı Dokümanları
Halk Sağlığı Laboratuvarı Güvenlik Rehberi
Amaç : Hasta ve çalışan güvenliğini, numune güvenliğini sağlamak amacıyla, laboratuvar ortamında uyulması gereken kuralları belirlemek. Laboratuvarda çalışırken oluşabilecek biyolojik, kimyasal madde bulaşmasına maruz kalma ve yangın, elektrik güvenliği, düşmelere bağlı risklere karşı hasta ve çalışanların güvenliğini sağlamak, oluşabilecek çevre zararlarını engellemek ve uygulanmasını sağlamak.
 
Halk Sağlığı Laboratuvarı Güvenlik Rehberi Dokümanları
KonuTür
Halk Sağlığı Laboratuvarı Güvenlik Rehberi

Halk Sağlığı Laboratuvarı Test Rehberi
Klinik laboratuvarların temel iş alanı analiz yapmak gibi görünse de, asıl hizmeti analiz sonuçlarını, doğru, güvenilir ve zamanında elde ederek, klinisyene veya hastaya ulaştırmaktır. Hazırlanan bu rehber ile testlerin istenmesinden, sonuçların ulaşmasına kadar geçen aşamalarda sağlık personelimize yardımcı olmak amaçlanmıştır. Elde edilen test sonuçlarının hızlı ve doğru bir şekilde hastaya ve klinisyene ulaştırılmasının yanı sıra, bilgisayarlarda kayıt altına alınan bilgiler kullanılarak, veri-yönetimi ile hastalıklar ve toplum sağlığı açısından yararlı bilgiler elde edilebilmektedir.
 
Halk Sağlığı Laboratuvarı Test Rehberi Dokümanları
KonuTür
Halk Sağlığı Laboratuvarı Test Rehberi