COVİD-19 Döneminde Atık Yönetiminin Önemi
20 Nisan 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Koruyucu Malzeme Atıkları İle Mendil Gibi Kişisel Temizlik Malzemesi Atıklarının Yönetimi Hakkında Genelge Yayınlandı.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 7.jpg
  • 10.jpg

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile kullanımı artan tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel koruyucu malzeme atıkları ile mendil gibi kişisel temizlik malzemesi atıklarının diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilmesi amacıyla Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren bina ve yerleşkelere atık kovaları yerleştirilmiştir.

Atık biriktirme kovalarındaki atık torbalarının 3/4'ü dolduktan sonra ağızları sıkı bir şekilde bağlanarak, atıkların üzerindeki virüsün hayatta kalma olasılığını en aza indirmek için, geçici atık depolama alanlarında bahsi geçen atıklar 72 saat süreyle bekletildikten sonra evsel atık kapsamında yönetilmek üzere ilgili Belediyelere ait çöp toplama araçlarına teslim edilmektedir.

Sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının, tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel koruyucu malzeme atıkları ile mendil gibi kişisel temizlik malzemesi atıklarını, bu atıklar için belirlenmiş atık kutularına atması, salgının yayılmasının önlenmesi ile çevre ve halk sağlığının korunması açısından büyük bir önem arz etmektedir.