Bilişim Teknolojilerinin Bilinçli Ve Güvenli Kullanımı
13 Mayıs 2020

Bilişim Teknolojilerinin Bilinçli Ve Güvenli Kullanımı
 Günümüzde internet yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Herkes vaktinin büyük bir bölümünü internette iş yaparak veya sosyal ağlarda gezinerek geçirebiliyor. İnternetin eğitim amaçlı kullanılması çocuklara ve gençlere farklı bakış açısı kazandırmakta ve onların güncel bilgiye hızla ulaşmalarında büyük yararlar sağlamaktadır.
 Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, özel bir çaba gösterilmediği durumlarda, çocukların internet ve bilişim teknolojileriyle yaşamlarının erken döneminde karşılaştıkları artık hepimizin bildiği bir gerçektir.
 2013 yılı TÜİK verilerine göre; bilgisayar kullanmaya başlama yaşı ortalama 8 ve internet kullanmaya başlama yaşı ortalama 9’dur. 6-15 yaşlar arasında bilgisayar kullanım oranı %60,5; internet kullanım oranı %50,8 ve cep telefonu kullanım oranı % 24,3’dür. İnterneti kullanma amaçları; %84,8 ile ödev veya öğrenme, %79,5 ile oyun oynama, %56,7 ile bilgi arama, %53,5 ile sosyal medya ağlarına katılmadır. Haftalık ortalama internet kullanım süresi olarak %38’i 2 saate kadar, %47’si 3-10 saat, %12’si 11-24 saat arasında, %3’ü ise 24 saatin üzerinde kullanım bildirmektedir.
 0-6 yaş bebeklik ve erken çocukluk dönemi; beyin gelişimi, dil ve konuşma gelişimi, sosyal beceri gelişimi, güvenli bağlanma ilişkisi ve sağlıklı davranışların gelişimi açısından çok önemli bir dönemdir. 3 yaşından küçük çocukların, ebeveynlerle olan etkileşimden öğrendiklerini teknolojiden ve internetten öğrenmeleri ve aldıkları bilgiyi 3 boyutlu bir hale dönüştürmeleri mümkün değildir. Bilimsel kanıtlar doğrultusunda; 3 yaşından önce çocukların medya ile karşılaşmasının önlenmesi tavsiye edilmektedir.
 Okul çağı ve ergenlik döneminde bilişim teknolojileri ve internetin etkisini belirleyen en önemli iki faktör bu teknolojilerin içeriği ve kullanım şeklidir. Televizyon ve radyo gibi geleneksel medya araçlarında alkol ve tütün reklamları sınırlandırılmakla birlikte, internet ve sosyal medyada çocuk ve ergenlerin bu içeriklerle karşılaşma olasılıkları ne yazık ki halen devam etmektedir. Ücretsiz güvenli internet hizmetinden yararlanma ihmal edilmemelidir. Bilinçli ve ölçülü şekilde kullanım okul çağındaki çocukların ve ergenlerin arkadaşlarıyla hızlı iletişimine, sosyal desteğe katkı sağlayabilir. Bilişim teknolojilerinden bilgi sağlama, dijital okuryazarlık, tasarım üretme, kod yazma, yabancı dil öğrenme gibi amacına uygun faaliyetler çocuk ve gençlerin becerilerinin gelişmesi yönünde yararlı olacaktır. Teknolojinin aşırı ve zararlı kullanımı durumunda çocuk ve ergenler zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçirdikleri için giderek yalnızlaşmaktadır. Ayrıca yüz yüze ilişki kurmakta güçlük yaşamakta sosyal ilişkilerin bozulmasına neden olmaktadır.
 Çocuklarımıza sanal ortamda gerçek ortamla aynı kuralların geçerli olduğunu hatırlatarak, güvenli sosyal medya kullanımını ve kişisel bilgilerin korunmasına önem verilmesi, tanımadığı kimselerle arkadaşlık etmemesi gerektiğini öğretmeliyiz. İnternetin uygun bir biçimde kullanımının gerçekleşmemesi durumunda; yaşamdan alınan zevkin internetle sınırlı olması, yaşamın diğer alanlarının göz ardı edilerek ihmal edilmesi ve bağımlılık oluşturabilme potansiyeli söz konusudur.
 5651 sayılı yasa, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesini içermektedir. Kullanıcılar, internet ortamında işlenen suçları, Türkiye’de kurulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Bilgi İhbar Merkezi’ne (https://www.ihbarweb.org.tr/) web üzerinden şikayet edebilmektedir.
 İnternet Çocuk Rehberi için tıklayınız...