Basit Hizmet Laboratuvarı açmak istiyorum, hangi sağlık hizmetlerini sunabilirim?
23 Şubat 2021

09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği' Ek-9 da yer alan tetkikler yapılabilir.