Ambalajlı su satışı yapmak istiyorum. Resmi olarak yapmam gereken işlemler nelerdir?
30 Ocak 2024

Ambalajlı su satışı/nakli yapmak isten kişiler kurumumuza dilekçe ve su satış yapılacak yere ait plan veya kroki ile İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvuru yaparlar. Dilekçeye istinaden Müdürlüğümüz personellerince gerekli denetimler yapılır uygun görülmesi halinde gerekli evrakları tamamlamanız istenir. Kurumumuza verdiğiniz evraklardan oluşturan dosya İl Sağlık Müdürlüğüne gelir. Müdürlüğümüzce yapılan incelemede uygun görülmesi halinde izin belgesi düzenlenir. Belge ücreti İl Sağlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. (Detaylı bilgi için Online Ödeme sekmesine bakabilirsiniz) Dekont karşılığında belgeniz tarafınıza teslim edilir.