İlçe sağlık müdürlüklerinin görevleri nelerdir?
30 Ocak 2024

İlçedeki eczane, optisyen, işitme merkezleri, özel tıp merkezleri, özel hastaneler gibi sağlık alanında hizmet veren özel şirket ve kuruluşların denetimlerini yapar. İlçedeki sağlık hizmet sunucularına yönelik şikayetleri değerlendirir. Aile Sağlığı Merkezlerinin bazı denetimlerini yapar. İlçede KETEM (kanser erken teşhis ve tarama merkezi), VSD (verem savaş dispanseri), OSGB (ortak iş sağlığı ve güvenliği birimi), AÇS-AP (anne çocuk sağlığı, aile planlaması) gibi birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşların açılmasından ve yönetiminden sorumludur. Toplumun genel sağlığı ile ilgili koruyucu ve önleyici faaliyetleri yürütür, yönetir ve gerektiğinde Aile Sağlığı Merkezleri ile iş birliği yapar.