2.2.11. Biyosidal Ürünlerin Analizi için Alınan Numunelerin Hizmet Bedeli
26 Temmuz 2021

Biyosidal Ürünlerin Analizi için Alınan Numunelerin Hizmet Bedeli
Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına esas olmak üzere Başvuru dosyası üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, numune analizleri yetkilendirilmiş laboratuvarda yaptırılır. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilen ruhsat başvurusuna istinaden, Genel müdürlüğümüz tarafından Müdürlüğümüze numune alımı talimat yazısı gönderilir, sonrasında Müdürlüğümüz tarafından numune alınır. Numune alım hizmeti ürün başına 93 TL (2021 yılı için) ücretlendirilir.
İletişim Bilgileri:
Tel : (0262) 323 28 27
Kocaeli Halk Bankası
İzmit Şubesi
IBAN No: TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21
İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı
images (11).png
ONLINE ÖDEME